ZEEKADETKORPS DEN HELDER

Lca

De letters LCA betekenen Landing Craft Assault. Het is een klein vaartuig met een platte bodem en aan de voorkant een brede klep om zover mogelijk het strand op te komen om mariniers aan land te brengen. De LCA wordt veel gebruikt omdat het een heel flexibel en gebruiksvriendelijk vaartuig is. Het kan gemakkelijk onder bruggen door, is behoorlijk zeewaardig en kan veel meenemen. Soms bergen we er zelfs een zeilboot in op! De LCA L9515 is in bruikleen van het Marine Museum en als tegenprestatie onderhoud het ZKK dit schip en houdt haar in de vaart. Het (NL)LCVP type Mk I is het eerste in Nederland gebouwde polyester landingsvaartuig. Van dit type zijn er rond 1964 12 in gebruikgenomen. L9510, L9511, L9512, L9513, L9514, L9515, L9516, L9517, L9518, L9519, L9520, L9522. Dit type was tot halverwege de jaren negentig in gebruik bij het Korps Mariniers. Begin jaren tachtig zijn er 5 stuks geschikt gemaakt voor operaties in het artisch gebied d.m.v. 3-delig polyester dak i.p.v. zeildoek. Dit vaartuig kon een peloton mariniers aan land zetten en had een mitrailleur als bewapening. De stichting Keep them landing heeft sinds 2001 een vaartuig van dit type in eigendom, de L9513, en de Stichting Promotie Maritieme Tradities heeft sinds 2004 de L9512 in bezit.