Selecteer een pagina

over ons korps

Het Zeekadetkorps Den Helder is aangesloten bij het Zeekadetkorps Nederland. Samen met twintig andere korpsen, verdeeld over het hele land maken wij de jeugd enthousiast voor de maritieme sector.

Het Zeekadetkorps, dé leukste jeugdvereniging van Den Helder!

Onze missie & visie

Altijd al de zee willen ontdekken? Laat ons je dan de weg wijzen. Dat is ook ons motto: “Wijst de jeugd de weg naar Zee“. En dat motto wordt door alle zeekadetkorpsen in Nederland in de praktijk gebracht.

We laten je zien wat een beroep in een maritieme richting kan betekenen. Daarvoor hebben we de beschikking over een tweetal opleidingsschepenschepen. Daarmee kan je ervaring opdoen in het varen, maar ook in het onderhoud en de beleving.

Ook doen we veel aan de theoretische kant van een nautisch beroep. Zo geven we lessen in nautica, maar ook besteden we aandacht aan de technische en logistieke kant van het verhaal. Bovendien hebben we niet alleen een groot schip om je wegwijs te maken, maar hebben we ook een aantal kleine vaartuigen zoals Beenhakker vletten en kleine motorboten.

Bekijk het met eigen ogen en kom een keertje langs. Vinden we leuk!

 Sociale veiligheid

 • Zeekadetkorps Den Helder

  Inleiding Sociale Veiligheid:

  We vinden het binnen Zeekadetkorps Den Helder belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Zeekadetactiviteiten kunnen doen.

  Wat is sociale veiligheid?

  Sociale veiligheid binnen het Zeekadetkorps Den Helder betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

  Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

  Samen met andere korpsen werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

  Gedragscode

  De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen Zeekadetkorps vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode die gedragen wordt door het Zeekadetkorps Nederland zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement bijlage J punt 3 die je hier kunt downloaden (https://zeekadetkorps-nederland.nl/wp-content/uploads/J-191109-HHR-bijlage-J-Gedrag.pdf). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. Het formulier van Zeekadetkorps Den Helder kun je hier downloaden.      ( http://zeekadetkorps-denhelder.nl/wp-content/uploads/2022/07/Modelgedragscode-Zeekadetten-Den-Helder-2022.pdf )

  Verklaring Omtrent het Gedrag
  Wie denkt aan kinderen, jongeren en het Zeekadetkorps, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle (kader)leden, vrijwilligers en bestuur van 18 jaar en ouder is één van de maatregelen die Zeekadetkorps Nederland getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk Regelement van het Zeekadetkorps Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, personen te weren en/of uit te schrijven.

   

  Aanstellingsbeleid
  Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Zeekadetkorps Nederland zijn ontwikkeld.

   

  Vertrouwenspersoon
  Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar.

  Ook kun je altijd contact opnemen met de Vertrouwenspersoon van Zeekadetkorps Nederland.

  De Vertrouwenspersoon Zeekadetkorps Nederland is 24 uur per dag te bereiken (via een bereikbaarheidsdienst) op 06-28220995 of via de email vp@zkk.nl.

  Het Zeekadetkorps Den Helder heeft eigen vertrouwenspersonen te weten:

  Arjan Ruigrok en Valerie Schipper-van der Ruit.

  Leden kunnen onder het afgeschermde deel van deze site meer gegevens vinden van onze vertrouwenspersonen of via het Zeekadetkorps Nederland opvragen.

   

   

                      

   

   

  Waarom wordt je Zeekadet?

  • Je bent gek op varen.
  • Je houdt van de zee.
  • “Later” wil je een echte zeebonk worden.
  • Teamwork is je tweede natuur.
  • Techniek is jouw grote liefde.

   

  GESCHIEDENIS VAN HET KORPS 

  Kort na de Tweede Wereldoorlog ontstond het idee om, naar Brits voorbeeld, in Nederland een zeekadetkorps op te zetten. Grondlegger van deze nieuwe jeugdorganisatie was kapitein-luitenant ter zee A. Kroeze, die toen Hoofd van de Marinevoorlichtingsdienst was. De doelstelling van de organisatie was en is de jeugd de weg naar zee wijzen in de ruimste zin van het woord. Op 18 februari 1949 is het eerste zeekadetkorps in Gouda opgericht. In november volgde de start van het Zeekadetkorps Maassluis. Daarna begonnen de zeekadetten in Amsterdam (1950), in Schiedam met het korps Jacob van Heemskerck (1951), in Arnhem met het korps Willem Ruys (1951), in IJmuiden met het korps IJmond (1952) en in Den Haag met het korps Lt.adm. Prins Bernhard (1953). In 1962 wordt het korps Den Helder opgericht.

  In 1963 krijgt het zeekadetkorps Den Helder de beschikking over het voormalige communicatievaartuig Belana van de Koninklijke Marine dat onder de naam Ondina als opleidingsschip zal fungeren. In 1985 kan de voormalige kustmijnenveger Lacomblé worden toegevoed aan de vloot. Was de Ondina een schip voor binnenwateren, vanaf nu heeft het korps een zeewaardig opleidingsschip.

  Elk jaar neemt het korps deel aan het nationaal zomerkamp. Zo zijn al heel wat plaatsen verkend: het Brielse meer, het Veerse meer, Lelystad, Lemmer, Harlingen, noem maar op. Ook wordt er elk jaar een plaatselijk kamp georganiseerd rond de Hemelvaartsdagen. Er wordt dan geslapen op de Lacomblé en wordt er gevaren met de LCA en gezeild op het Amstelmeer. In 2015 werd het nationaal zomerkamp georganiseerd in Harlingen en Den Helder.

  1962

  Korps Den Helder
  opgericht

  Ex Hr.Ms. Hollandsch Diep was het eerste stationaire opleidingsschip van het zeekadetkorps Den Helder.

  Ex Hr.Ms. Hollandsch Diep (ex-USS BYMS 2050) was het eerste stationaire opleidingsschip van het zeekadetkorps Den Helder.

  1963

  Opleidingsschip Ondina
  verworven

  Ex Hr Ms Belana werd als "Ondina" aan het zeekadetkorps Den Helder overgedragen.

  Ex Hr Ms Belana werd als “Ondina” aan het zeekadetkorps Den Helder overgedragen.

  1985

  Opleidingsschip Lacomblé
  verworven.

  In 1985 werd de voormalige kustmijnenveger Lacomblé definitief eigendom van het zeekadetkorps Den Helder.

  In 1985 werd de voormalige kustmijnenveger Lacomblé definitief eigendom van het zeekadetkorps Den Helder.

  2015

  Nationaal Zomerkamp
  georganiseerd.

  In 2015 werd het nationaal zomerkamp in Den Helder georganiseerd.

  In 2015 werd het nationaal zomerkamp in Den Helder georganiseerd.

  Club Sponsors

  Wil je zeekadet worden?

  Natuurlijk wil je dat! Je kunt 4 zaterdagen gratis komen kijken voordat je een beslissing neemt.

  Bel 06-10541099 of mail commandantzkkdh@gmail.com  en we maken direct een afspraak. 

  DOEN!!

  Zeekadetkorps Nederland

  Veel meer informatie over het Zeekadetkorps Nederland kan je vinden via de site. Klik op de vlag hieronder.